حساب کاربری

یا

اخبار

مصرف سوخت
فهرست مطالب مصرف سوخت خودرو و روش های کاهش آن مصرف سوخت خودرو یکی از مسائل مهمی است که در تأثیرگذاری بر هزینه‌ها، زیان‌های محیطی و عملکرد خودرو تأثیرگذار است. بهینه‌سازی مصرف سوخت به عنوان یک چالش مهم در صنعت ...
علی شوریده
فاقد دیدگاه

دریچه گاز 

دریچه گاز
دریچه گاز چیست ؟ برای جلوگیری از توان خروجی از دریچه گاز استفاده می شود که برای تغییر میزان زاویه شیر پروانه برای تغییر جهت هوا که وارد موتور می شود مورد استفاده قرار میگیرد که میزان سوخت همان قدر ...
فرید